diensten aanbod

Diensten aanbod voor het beheer van uw Vereniging van Eigenaren (VvE)

VvE Beheer de Dom biedt een volledig pakket aan diensten voor het beheer van uw VvE (Vereniging van Eigenaren). Ons diensten aanbod omvat bestuurlijk, administratief en financieel beheer. Daarnaast valt ook technisch beheer binnen onze expertise. Ook kunt u bij VvE Beheer de Dom terecht voor elke andere beheertaak die u maar kunt bedenken. Of het nou om secretarieel, technisch of bouwkundig beheer gaat. Maar ook voor verzekeringen, schades, een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en energieadvies bent u bij ons aan het juiste adres. 

Slapende VvE

U wilt een slapende VvE activeren of een nieuwbouw VvE oprichten? Ook hierbij kunnen wij u met onze ruime ervaring van dienst zijn.

Vragen? Een offerte? Neem contact op!

Bestuurlijk beheer zoals vergaderingen en andere bestuurszaken:

 • Organiseren van vergaderingen.
 • De benodigde stukken worden door ons opgesteld en verstuurd.
 • De vergaderlocatie wordt geregeld en we verzorgen de notulen van de vergadering.
 • Het eigenarenregister houden we voor u bij en up-to-date.
 • We zorgen voor een adequaat verzekeringspakket.
 • U krijgt van ons advies op het gebied van regelgeving. Dit zoals voorgeschreven in de akte van splitsing en het huishoudelijk reglement.

Administratief en financieel beheer

 • Door middel van een slim administratiesysteem (Twinq) houden wij de administratie en de financiën van een vereniging bij. Voor het bestuur en de leden is op deze manier transparant wat er aan gelden omgaat in hun VvE.
 • In samenspraak met een bestuur verzorgt VvE Beheer de Dom de begroting en de daarvan afgeleide maandelijks bijdragen. Deze worden automatisch geïncasseerd, hier heeft u geen omkijken naar.
 • Aan het einde van een boekjaar verzorgen we de jaarrekening, uiteraard onder supervisie van het bestuur. De kascommissie controleert de jaarrekening en adviseert de vergadering hierover.

Technisch beheer

Het technisch beheer bestaat uit drie onderdelen: dagelijks-, contract- en planmatig onderhoud.

 1. Dagelijks onderhoud
  Onder dagelijks onderhoud vallen zaken als klacht- en storingsbehandeling. Maar ook schadeafhandeling, preventief onderhoud en begeleiding bij dagelijks onderhoud. 

 2. Contract onderhoud
  Contract onderhoud heeft te maken met liftcontracten, groen onderhoud, onderhoud van droge blusleidingen etc. Wij evalueren deze contracten en zijn het aanspreekpunt voor de onderhoudende partij.

 3. Planmatig onderhoud
  Aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) (NEN 2767) wordt er gekeken wat er in de toekomst aan onderhoud verwacht kan worden. Dit gebeurt meestal tot  25 jaar vooruit. Aan de hand van het MJOP wordt een spaarplan gemaakt zodat dit soort uitgaven gedaan kunnen worden zonder extra financiële inleg van de leden. Jaarlijks houden we dit MJOP samen met het bestuur tegen het licht.

Als een VvE dat wil kan er een verduurzamingstraject worden ingegaan. Ook hierbij ondersteunen we en geven advies.